บริษัท ส่งเจริญมีเดียกรุ๊ป จำกัด

บริษัทส่งเจริญมีเดียกรุ๊ป จำกัด ก่อตั้งและจดทะเบียน เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ปี พุทธศักราศ ๒๕๓๘ ทุนจดทะเบียน ๒ ล้านบาท โดยให้บริการด้านออกแบบ และผลิตงานทางด้านสื่อหลายทาง ไม่ว่าจะเป็นสำหรับงานสิ่งพิมพ์ ต่างๆ หรืองานที่เป็นสื่ออิเลคทรอนิค

เป้าหมายทางธุรกิจของเราคือการผสมกลมกลืนของแนวคิดในการออกแบบ และเทคโนโลยีในการผลิต เพื่อก้าวไปสู่จุดหมายความต้องการของลูกค้า เราได้ให้บริการในด้านออกแบบ ที่ปรึกษา วางแผน การผลิต และการสนับสนุนหลังการขาย โดยนำเทคโนโลยี วิทยาการที่ดีที่สุดมาใช้ เพื่อให้ได้ผลงานออกมา อย่างสมบูรณ์ที่สุด สำหรับลูกค้าของเรา วิธิที่เราจะทำให้เราไปถึงจุดมุ่งหมายก็คือ การทำงานร่วมกับลูกค้า ของเราอย่างใกล้ชิดและด้วยข้อเสนอแนะอย่างมืออาชีพ จากผู้เชี่ยวชาญของบริษัท คือวิธีที่ดีที่สุด เพื่อที่ลูกค้าจะได้รับในสิ่งที่ต้องการ

โดยเทคโนโลยีและบริการที่โดดเด่นนอกเหนือจากการออกแบบและผลิต ซอฟแวร์ มัลติมีเดีย โดยทั่วไปแล้ว เรามีความภูมิใจที่เสนอบริการในการผลิต และบันทึกภาพแบบเสมือนจริงโดยใช้เทคโนโลยี QuickTime Virtual Reality จากบริษัท แอปเปิ้ลคอมพิวเตอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทำ สภาพแวดล้อมเสมือนจริง ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยการร่วมมือกับบริษัท มิกแทรก จำกัด บันทึกพระที่นั่งกาญจนาภิเษก บริเวณท้องสนามหลวง ในปี ๒๕๓๕ จึงเป็นการบันทึกภาพแบบเสมือนจริง เพื่อใช้สำหรับศึกษาประวัติศาสตร์ อย่างที่ไม่เคยมีการบันทึกมาก่อน นอกจาก QuickTime VR แล้ว เรายังมีบริการ ด้านการจัดเก็บเอกสารในแบบดิจิตอล โดยใช้เทคโนโลยี PDF จาก บริษัท อโดบี ซีสเต็ม ประเทศ สหรัฐอเมริกา ในการจัดเก็บ เผยแพร่ ข้อมูลเอกสารต่างๆให้แก่ลูกค้าของเรา อย่างครบวงจร

ที่อยู่บริษัท ๒๘/๑๐๕ ซอย รามอินทรา ๑๙ (ซอยหลังหมู่บ้านบัวหลวง) หมู่ที่ ๔ ถนน รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐

โทรศัพท์ ๐ ๒) ๕๒๒-๖๑๒๙, (๐๑) ๓๗๓-๔๓๑๗

โทรสาร และฝากข้อความ (๐ ๒) ๕๒๒-๖๑๒๙View My Stats